Vergoedingen en tarieven

Als volwassenen een aanvullende tandartsverzekering hebben afgesloten komen ze in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vergoeding van de behandeling bij de mondhygiënist. Kijk in de zorgverzekeringspolis om na te gaan welke vergoeding van toepassing is.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt de mondhygiënist volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De huidige tarieven: download ze hier: alles over het gebit.nl

Bij iedere behandeling hoort een code met een omschrijving, dit is de prestatiecode. Op de nota en de eventuele begroting zijn deze codes terug te vinden.

Vragen over de betaling? Mail: info@mond-gezond.nl of bel: (072)515 53 59

Betaling
Na de behandeling ontvangt u via de mail een nota. Deze kunt u eventueel declareren bij uw zorgverzekeraar.
De nota moet worden overgemaakt binnen 14 dagen nadat de nota is ontvangen.