Mond-Gezond logo

Mond Gezond Alkmaar

Mondhygiënist Susan Binnewijzend

Verzorging met en voor een gezonde glimlach...

Bel voor een afspraak
072 - 515 39 39
 
 • Gezondheid
 • Gingivitis
 • Parodontitis
 • Roken
Algemene gezondheid en medicijngebruik
Het is belangrijk dat uw mondhygiënist op de hoogte is van uw algemene gezondheid en eventueel medicijngebruik. Bespreek het altijd, ook als er veranderingen zijn en u de mondhygiënist al regelmatig bezoekt.

Bepaalde ziektes, afwijkingen of leefgewoontes kunnen van invloed zijn op uw mondgezondheid. Dit geldt ook voor het gebruik van bepaalde medicijnen. Zij kunnen bijwerkingen geven in uw mond of invloed hebben op de behandeling. Dit kunnen redenen zijn tot een aangepaste behandeling.

Soms is het nodig om te overleggen met uw behandelend arts of specialist. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit altijd vooraf met u worden besproken. Uw toestemming wordt hiervoor dan gevraagd.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Meld altijd de situatie van uw algemene gezondheid en medicijngebruik aan uw mondhygiënist.
Gingivitis
Gingivitis is een ontsteking van het tandvlees. Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn en bloedt gemakkelijk. Gingivitis veroorzaakt meestal geen pijn of klachten en kan daardoor onopgemerkt blijven.

Als gingivitis niet wordt behandeld kan dit zich uitbreiden naar het kaakbot en leiden tot parodontitis (tandvleesontsteking waar het kaakbot bij betrokken is).

Gingivitis (tandvleesontsteking) wordt veroorzaakt door bacteriën die in tandplak zitten. Tandplak is een zacht kleverig laagje, wit/geel van kleur en zit op je tanden en kiezen. Eten en drinken bevordert de groei van plak. Tandplak hecht zich ook aan andere oppervlakten zoals orthodontische apparatuur, randen van kronen en bruggen, protheses en vullingen die gebreken hebben. Tandplak kun je verwijderen met een tandenborstel en interdentale reinigingsmiddelen (stokers, ragers). Een tandenborstel alleen geeft onvoldoende resultaat. De ruimten tussen de tanden en kiezen wordt dan onvoldoende bereikt. Tevens is het belangrijk om de tong te reinigen. Een vieze smaak of een slechte adem wordt vaak veroorzaakt door bacteriën op de tong.
tandenborstel
Tandplak dat niet wordt verwijderd kan verkalken tot tandsteen. Tandsteen is hard en kan met poetsen alleen niet meer volledig worden verwijderd.

De mondhygiënist kan u helpen om de situatie in uw mond gezond te maken en te behouden. Zij kan een professionele gebitsreiniging uitvoeren om tandplak en tandsteen te verwijderen. Tevens kan zij u adviezen en tips geven voor een goede mondhygiëne.

Door het verwijderen van tandplak en tandsteen in combinatie met een goede mondhygiëne kan gingivitis (tandvleesontsteking) genezen en wordt uw tandvlees gezond.

Gezond tandvlees heeft een roze kleur en ligt stevig om de tanden en kiezen. Gezond tandvlees bloed niet bij poetsen of het eten.

Risicofactoren bij het ontstaan van tandvleesontstekingen (gingivitis en parodontitis):
 • Roken
 • Mondhygiëne
 • Erfelijkheid
 • Stress
 • Slechte voeding en leefgewoonten
 • Diabetes (suikerziekte)
 • Zwangerschap
 • Medicijnen
Eventuele kenmerken voor gingivitis (tandvleesontsteking)
 • tandvlees ziet rood, slap en is gezwollen
 • tandvlees kan bloeden bij het eten of bij het tandenpoetsen
 • slechte adem of een vieze smaak
Parodontitis
Tandvlees ontsteking (gingivitis) die zich heeft uitgebreid naar het kaakbot heet parodontitis.

Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen of bij het eten. Het tandvlees kan zich terugtrekken waardoor de wortels van de tanden en kiezen bloot komen te liggen. Hierdoor kunnen de tanden en kiezen gevoelig zijn met koude of warme dranken. Maar deze kenmerken zijn lang niet altijd aanwezig. Omdat u er meestal geen pijn of klachten van heeft merkt u parodontits pas in een vergevorderd stadium op.

Uw tanden en kiezen mankeren niets, maar zonder dat u het in de gaten heeft, kan het kaakbot worden aangetast.

In een gevorderd stadium kunt u klachten krijgen zoals een slechte adem of een vieze smaak. De tanden en kiezen kunnen los gaan staan. Er kan ruimten tussen de tanden en kiezen ontstaan. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot aangetast zijn dat de tanden en kiezen uitvallen.

Kaakbot dat aangetast en dus verdwenen is groeit niet meer aan. Het doel van de mondhygiënist bij parodontitis is: het proces door een parodontale behandeling in combinatie met een goede mondhygiëne tot stilstand te brengen. Zodat er weer een gezonde situatie in de mond ontstaat.

Risicofactoren bij het ontstaan van tandvleesontstekingen (gingivitis en parodontitis):
tandenborstel
 • Roken
 • Mondhygiëne
 • Erfelijkheid
 • Stress
 • Verkeerde voeding en leefgewoonten
 • Diabetes (suikerziekte)
 • Zwangerschap
 • Medicijnen
Eventuele kenmerken voor parodontitis (tandvleesontsteking waarbij ook het kaakbot is betrokken)
 • tandvlees ziet rood, slap en is gezwollen
 • tandvlees kan bloeden bij het eten of bij het tandenpoetsen
 • tanden zijn gevoelig bij warme of koude dranken
 • slechte adem of een vieze smaak
 • tanden en kiezen gaan los staan
 • tussen de tanden en kiezen ontstaan ruimten
 • in een vergevorderd stadium uitval van tanden en kiezen
Let op: Omdat u meestal geen pijn of klachten heeft merkt u parodontitis pas in een vergevorderd stadium op. Herkent u ëën van deze kenmerken of twijfelt u, maak dan een afspraak bij de mondhygiënist en laat het controleren.
Roken
Roken veroorzaakt onder andere aanslag op tanden en kiezen en een slechte adem. Parodontitis komt vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers. Bovendien is de ernst van parodontitis bij rokers groter dan bij niet-rokers. Ook reageren rokers minder goed op de behandeling van parodontitis dan niet-rokers. Bij rokers zal o.a. nicotine uit de tabaksrook doordringen in het tandvlees. Daardoor zullen de bloedvaten in het tandvlees vernauwen en de wanden van de bloedvaten wordt minder doorgankelijk voor de afweercellen. Het gevolg is dat minder afweercellen uit de bloedvaten naar de tandplak kunnen gaan. Bovendien zorgen schadelijke stoffen uit de rook ervoor dat de afweercellen minder goed functioneren in hun afweer tegen de bacteriën in de tandplak. Daardoor is de kans op het ontstaan van parodontitis bij rokers groter dan bij niet-rokers. Daarnaast zorgen schadelijke stoffen uit de tabaksrook voor een verminderde productie van speeksel, waardoor er minder afweerstoffen in de mondholte aanwezig zijn.
(Bron: www.tandartsplein.nl roken en het gebit)